Om foreningen

Post Adresse:

E/F Bispeengen
Munkensvej 4, kld
DK-2000 Frederiksberg

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@bispeengen.dk  Husk at kigge på de informationer der står under fanen 'praktisk info' før du kontakter os. Det kan være du her finder svar på en lang række af dine spørgsmål.

Vicevært / Varmemester
Skadesservice.nu: Tlf 70701302 kl 07-16. Pr. mail: info@skadeservice.nu  Der er 24 timers vagtservice, men foreningen kan faktureres for henvendelser efter kl. 16 så vagtservice må kun benyttes i akutte tilfælde, med fare for skade på ejendommen. Faktureringer for henvendelser der ikke vedrører foreningens fælles bestandelse videresendes til beboeren.  

Viceværten bør være at finde på ejendommen mandag, onsdag og fredag fra ca. 08.00-15.30

Viceværten kontaktes hvis det drejer som om ting som lys, låse, navneskilte, dørtelefoner m.v. samt anden mindre vedligeholdelse på de fælles arealer herunder dryppende vandrør og lign. 

Haste sager
Er det en akut sag så som et sprængt eller utæt vandrør bedes du ringe på vagtservice på 70701302. Skulle du mod forventning ikke få svar på dit opkald, bedes du som beboer selv tage et ansvar og kontakte håndværkere direkte, så skadens omfang begrænses så meget som muligt. 

Bemærk! Ringer du uden for normal arbejdstid beder vi dig dog om at vurdere om det er noget der kan vente til næste kommende arbejdsdag. 

Henvendelser til boligadministrationen
Søger du svar på spørgsmål om fælles rentefradrag, tinglysning og andre områder der beror ejendommens administration bedes du selv tage kontakt til boligexperten (læs mere under fanen administration).