Ejerforeningens historie

Ud over at fortælle at ejendommen blev bygget i hhv. 1908 og 1911 kunne det være rigtig spændende med lidt historie omkring vores bygning og nærområde. Hvis du ligger inde med gamle billeder og beskrivelser eller har lyst til at søge efter det, eventuelt på lokal historisk museum, vil vi meget gerne have det her til vores hjemmeside.

Der har blandt andet ligget et ishus på hjørnet af Bispeengen og Munkensvej. Findes der billeder af det? Og hvem kender for eksempel historien om Bispeengen og Munkensvej før huset blev bygget - området omkring det munkekloster, der lå ved Ladegårdsåen i gamle dage? Informationer omkring dette kunne være spændende at høre. Grunden hvorpå huset står er faktisk den gamle kirkegård der hørte til klosteret. Og det er der faktisk stadig spor af den dag i dag. Det er for eksempel ikke mange år siden at haven blev lavet, og dengang der blev gravet dukkede der gamle knogler op af jorden. Hvem kan den historie? Det kunne være rigtig spændende at høre om.

Hvad skete der under krigen? Er der nogle spændende ting der kunne være interessante? Hvordan har det været i foreningen i starten? Hvem boede der, og hvad var det for et område? Billedet herunder viser Bispeengen i midten af 1800-tallet. Fotografen står der hvor højhusene på Lundtoftegade ligger idag. Læg mærke til at Ladegårdsåen bugter sig i samme kurve som Bispeengbuen gør det idag. Det meste af åen blev gravet ned i årene omkring 1925 - og det sidste stykke i 70erne i forbindelse med etableringen af Bispeengbuen.


Kilde: Hjortsøe's Lokalhistorieske Billeder.

Og her et billede fra Borups Allé af vores ejendom som den ser ud i dag: