Projekter

Denne side giver løbende en oversigt over de aktive projekter som kører på i E/F Bispeengen:

    * Internet Projektet
    * Arbejdsweekend
    * Liv under buen
    * Haven
    * Renovering af fortrapper
    * Udskiftning af faldstammer
    * Nyt dørtelefonanlæg